Home

Welcome to my world of word!

गिजामा समस्या भए/नभएको कसरी थाहा पाउने?

दैनिकी र खानपानमा आएको परिवर्तनसँगै मुख, दाँत तथा गिजासम्बन्धी समस्याहरु पनि बढ्दै गइरहेका छन्। मुखमा कुनै न कुनै समस्या नभएका मानिस भेट्नै पनि गाह्रो छ, अहिलेको समयमा। कतिपय अवस्थामा जानेर पनि हेलच्यक्र्याईँका कारण अनि कतिपय समयमा नजानेर नै समस्या जटिल बन्दै गइरहेको हुन्छ।यस्तो अवस्थामा आफू स्वयं जागरुक हुनुपर्छ। आफ्नो गिजामा समस्या छ वा छैन भनेर … Continue reading गिजामा समस्या भए/नभएको कसरी थाहा पाउने?

Check the health of your gums by asking yourself the following questions!!

Are your gums swollen? (Compare the appearance of your gums with those in the picture of healthy gums on the above) Do your gums bleed when you are brushing, or when you use a toothpick or other cleaning device? Have your gums shrunk back or receded, so that your teeth appear lengthened? Are you aware … Continue reading Check the health of your gums by asking yourself the following questions!!


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.