सानो तर महत्वपुर्ण कुरा!

गिजासम्बन्धी समस्या समाधान सामान्य उपचार बाट पनि गर्न सकिन्छ, समयमै ध्यान दिइयो भने गिजा सम्बन्धी सुरुवाती अवस्थामै रोक्न सकिन्छ!
यदि समयै उपचार गरिएन भने संक्रमण अझै गम्भीर भएर जान्छ,
जसको लागि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ!
सबै समस्या शल्यक्रिया गरेर समाधान गर्न सकिने खालको हुँदैन!
त्यसैले आफ्नो मुख स्वास्थ्य को ख्याल राखौं!
स्वस्थ जीवन तर्फको पाइला मा सामेल हौं !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s